Budownictwo w Krakowie – czym się odznacza?

0 Comments


Dla wielu osób Kraków to przede wszystkim zabytki o wielkim znaczeniu historycznym. Takim najważniejszym przykładem krakowskiej zabudowy jest usytuowany na wzgórzu Wawel. Długi czas był on zasadniczą siedzibą polskich władców, oraz pełnił funkcję obronną. Jest to miejsce, gdzie toczyło się życie artystyczne, polityczne oraz intelektualne Polski. Także na Wawelu spoczęły szczątki polskich władców. Nieco poniżej Wawelu położone jest Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uważane są za kwintesencję Krakowa. Oprócz tego dzielnica Kazimierz obfituje w wiele zabytków. Niewątpliwie Kraków to miasto z długą historią i wiekowymi, dobrze zachowanymi zabytkami. Warto jednak pamiętać, że Kraków to także współczesna architektura. Nowe budynki przeplatają się z cennymi zabytkami. Ale czy połączenie najnowszych budynków z tymi historycznymi to na pewno dobry pomysł?

Część historyczna Krakowa

Kraków pod względem historycznym jest miastem niecodziennym. Znajduje się w nim dużo cennych zabytków, a zmiana w XVI wieku siedziby władców do Warszawy nie zmniejszyło jego wagi. Historia Krakowa jest fundamentem polskiej kultury a także tożsamości narodowej. W czasach Kazimierza Wielkiego powstała tam pierwsza szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Największy rozkwit Krakowa miał miejsce w XVI wieku, kiedy to miasto zaczęło czerpać z Włoch ideę renesansu. Pomimo tego, że Zygmunt III Waza zmienił siedzibę królów na Warszawę, nie zmniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można powiedzieć, że był on stolicą Polski aż do pierwszego rozbioru Polski. W tamtym czasie miasto to było niezwykle istotnym miejscem dla krzewienia idei niepodległościowych, a pod koniec XIX i na początku XX nurt artystyczny Młoda Polska zostawił ślad w pod postacią wspaniałej architektury i sztuki. 

Współczesna architektura w Krakowie

Nowoczesne budownictwo jest wyjątkowym sprawdzianem dla zarządzania nieruchomościami w Krakowie. Obecne budowle muszą być odpowiednio wplecione pomiędzy bezcennymi historycznymi budynkami. Deweloperzy przed postawieniem budynku powinni dostać odpowienie zezwolenie ze względu na historyczne znaczenie Krakowa. Odpowiednio wkomponowana  współczesna architektura staje się elementem wyjątkowego klimatu miasta. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz oraz Unity Centre. Kraków jest miejscem, w którym powstaje wiele współczesnych inwestycji, z poszanowaniem ekologii, przyjaznych przede wszystkim człowiekowi. Także obsługa nieruchomości jest na najwyższym poziomie, co sprawia, że miasto nieustannie się rozwija. Zabudowa miasta charakteryzuje się również tym, że biurowce nie są postawione w jednym miejscu, a rozrzucone w kilku różnych dzielnicach. Dzięki rozwijającej się architekturze biurowej, Kraków jest atrakcyjnym miastem także dla biznesu.

Zielone miasto Kraków

Kraków rozkwita także pod względem zielonych terenów. Celem jest stworzenie wielu małych, zielonych skwerków, do których wszyscy mieszkańcy będą mieli blisko. Tworzy się także coraz więcej tzw. parków kieszonkowych, które są niezwykle popularne na całym świecie. Można uznać, że w Krakowie trwa teraz zielona rewolucja. Kraków inwestuje także wiele pieniędzy w odnowienie istniejących już miejsc zielonych.  

Z jakiego powodu niektórzy uważają, że zabudowa Krakowa jest bezładna?

Od jakiegoś czasu trwa dyskusja na temat niespójnej zabudowy Krakowa. Bez wątpienia połączenie zabudowy zabytkowej z zabudową nowoczesną jest trudnym celem. Część radnych miasta oraz mieszkańców ma wątpliwości, czy zezwolenia na budowę nie były udzielane zbyt nierozważnie – z pożytkiem dla inwestorów i szkodą dla mieszkańców. Na pewno pewne działki nie powinny być zabudowywane, a planowane są na ich terenie inwestycje. Deweloperzy często wykorzystują lukę w polskim prawie budowlanym, a urzędnicy nie posiadają możliwości, żeby zablokować niekorzystne inwestycje. Część pozwoleń na budowę trafiła do sądu, gdzie udowodniono wiele błędów z winy urzędników. Sądy postawiły wyroki, w efekcie których zakazano niektórych inwestycji.